Nieuwe regeling bestuursverslag in boek 2 BW | Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Hoewel je het op basis van de titel van de wet niet zou zeggen, is het op 4 juli jl. bekend gemaakte voorstel ‘Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting‘ een wijziging van boek 2 BW.

Er komt een kapstok in de titel over het jaarrekeningenrecht waaraan de openbaarmaking winstbelasting voor multinationals kan worden opgehangen, maar ook toekomstige duurzaamheidsverslagverplichtingen. De kern van het voorstel wordt gevormd door:

Na artikel 391 wordt in afdeling 7 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 391a
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gesteld omtrent de inhoud van het bestuursverslag.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter uitvoering van bindende EU-rechtshandelingen regels worden gesteld omtrent de verplichtingen van bepaalde rechtspersonen en bijkantoren tot het opnemen van informatie in het bestuursverslag, tot het opstellen en openbaar maken van een afzonderlijk jaarlijks verslag en tot het opstellen en openbaar maken van een of meer daarmee samenhangende verklaringen. De regels kunnen met name betrekking hebben op:
a. de inhoud van de informatie, het afzonderlijke jaarlijkse verslag en de verklaringen; b. de verantwoordelijkheid van het bestuur en de raad van commissarissen voor de naleving van de verplichtingen;
c. het laten onderzoeken van de informatie, het afzonderlijke jaarlijkse verslag en de verklaringen door een accountant of accountantsorganisatie als bedoeld in artikel 393 of door een andere derde persoon of organisatie en op de openbaarmaking van de uitkomsten van dat onderzoek;
d. de wijze van handhaving van de verplichtingen;
e. de naleving van een bij de algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gedragscode en op de inhoud, de openbaarmaking en het accountantsonderzoek van een verklaring inzake corporate governance.
3. De voordracht voor een krachtens lid 1 of lid 2 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s