Het waterbed van het maatschappelijk betamelijk ondernemen en het MKB | leverantieketenwetsvoorstel Duitsland

Naar slecht Amerikaans voorbeeld bestrijdt de Nederlandse wetgever kinderarbeid met zedelijksverklaringen, die iedere Nederlandse ondernemer straks moet afleggen, zo schreef ik eerder. Interessant is dat de verplichtingen zich niet alleen richten op grote ondernemingen; de goede bedoelingen zijn aanleiding om ook het midden- en kleinbedrijf te dwingen tot vrome toneelstukjes. De brancheorganisaties uit het mkb hoor je daar vreemd genoeg niet over.

Daar komt nog bij dat grote ondernemingen hun mkb-leveranciers soms slecht behandelen, bijvoorbeeld door veel te laat te betalen (en nog meer), fatsoenlijke behandeling van mkb-leveranciers lijkt niet onder ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO) te vallen. Daar ben ik het niet mee eens.

Duits voorstel leverantieketenwet
Dat het ook anders kan met het MVO, blijkt uit Duits plannen op dat terrein. In Duitsland is een voorstel voor een wet inzake zorgplichten voor ondernemers in de leverantieketens (Lieferkettengesetz) bekend gemaakt. Volgens een bericht dat ik over het voorstel las, richt deze regelgeving zich op ondernemingen met een bepaalde omvang. Het gaat in eerste instantie – met ingang van 2023 – om in Duitsland gevestigde bedrijven met ten minste 3000 werknemers per 2024 gaat het gelden voor ondernemingen met ten minste 1000 werknemers. Na invoering zal worden nagegaan of de drempel lager moet worden gesteld.

De Duitsers lijken beter na te denken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf en zijn minder bang voor waterbedden.

 

Meer informatie:

  • Persbericht (Duitstalig) 3 maart 2021 door BMWI (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).
  • Algemene toelichting BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales).
  • Het leverantieketenvoorstel bij BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Op de BMZ-pagina is nog meer informatie te vinden, er is ook een faq in het Engels.
  • Ontwerp: Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten: pdf.

 


Aanvulling 11 januari 2022
GTAI geeft een overzicht van het Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz im Überblick.

Aanvulling 10 oktober 2022
De Raad van State heeft in juli 2021 vernietigend geadviseerd over een initiatiefvoorstel Wet ver­ant­woord en duur­zaam in­ter­na­ti­o­naal on­der­ne­men, dit advies is in juni 2022 bekend gemaakt. Uit de samenvatting:

De Afdeling advisering heeft bezwaren tegen het wetsvoorstel in verband met de rechtszekerheid, evenredigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid ervan. Zo bevat de gepaste zorgvuldigheidsverplichting in het wetsvoorstel veel open normen en kent het geen beperking ten aanzien van specifieke producten, sectoren of misstanden. Het heeft dus een ruime reikwijdte en voorziet in zowel civielrechtelijke, bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhavingsmogelijkheden. De problematiek die het wetsvoorstel beoogt tegen te gaan is door haar internationale karakter complex en het is onduidelijk hoe en in welke mate de doelen van het voorstel gerealiseerd kunnen worden. Ook is onvoldoende duidelijk welke gedragingen leiden tot het opleggen van een sanctie en welke niet.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Grondrechten, Handelsrecht, Internationale handel en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s