Een interessant wereldwijd experiment | corona-medicatie

Experimentele geneesmiddelen worden normaliter alleen ingezet bij ernstig zieke mensen die de risico’s van dergelijke medicijnen accepteren.
Bij de corona-geneesmiddelen (ook wel vaccins genoemd) is dat anders. Voor zover ik weet is nieuw dat wereldwijd een zeer grote groep mensen (zowel gezonde mensen als kwetsbare personen) er toe wordt bewogen om vaccins te nemen die niet langdurig zijn getest en nog in de toelatingsfase verkeren.

Experimenteel karakter
De informatie bij de RIVM is helder over het experimentele karakter. Ook in de nadere informatie van de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA wordt dat aangegeven:

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

Op dit moment zijn er alleen aanwijzingen dat de vaccins corona voorkomen bij degenen die zich hebben laten vaccineren.

RIVM schrijft over de beschermingsduur na vaccinatie:

Hierover zijn nog weinig gegevens bekend omdat het nieuwe vaccins zijn.

Ook gevaccineerde mensen moeten zich aan de coronaregels houden, want, zo zegt RIVM:

Kan ik na vaccinatie anderen nog besmetten met corona?
Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Dus anders dan de rijksoverheid doet voorkomen, vaccineer je jezelf niet voor de ander, want iemand die gevaccineerd is kan nog steeds besmettelijk zijn. Vaccinatie doe je voor jezelf. Verder is onbekend hoe lang de vaccinatie effect heeft.

Er schijnen al meer dan twee miljoen Nederlanders antistoffen tegen corona te hebben, las ik. RIVM zegt niet hoe hun bescherming zich verhoudt tot de bescherming door vaccinatie.

Op de site van RIVM wordt niet gerept over lange termijn effecten van het vaccin. Hoe weten de gezondheidsinstanties dat die lange termijn effecten er niet zijn?

Er zijn veel vragen.

EMA-informatie
Via de site van RIVM is nadere informatie over de vaccins te vinden. Bijvoorbeeld over het vaccin van AstraZeneca. Daarin wordt beschreven dat een dosis van het vaccin het volgende bevat:

Chimpansee-adenovirus coderend voor de spike-glycoproteïne (ChAdOx1-S) van SARS-CoV-2*, niet minder dan 2,5 × 108 infectieuze eenheden (Inf.U).
* Geproduceerd in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale 293-niercellen (human embryonic kidney, HEK) en door recombinant-DNA-technologie.

Uit de bijsluiter blijkt dat er van alles onderzocht moet worden. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar) is nog niet onderzocht. Evenmin is onderzocht hoe het vaccin werkt bij immuungecompromitteerde personen en is onvoldoende onderzoek bij mensen ouder dan 55 jaar gedaan. Er is geen onderzoek naar interacties met andere geneesmiddelen uitgevoerd. Over de werking bij zwangerschap is onvoldoende bekend. Er is geen onderzoek naar genotoxiciteit of carcinogeniciteit uitgevoerd. Het onderzoek naar potentiële reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit loopt nog.

Er wordt verslag gedaan van de bijwerkingen. Er kan een heftige allergische reactie (‘anafylaxie‘, zie ook dit) optreden.

Uit de beschrijving inzake de klinische werkzaamheid blijkt dat mensen met bepaalde aandoeningen niet in het onderzoek zijn meegenomen. Degenen die wel mee deden, worden twaalf maanden opgevolgd voor beoordeling van veiligheid en werkzaamheid tegen corona. Interessant is waarom een dergelijke opvolging niet ook bij alle ‘gewoon’ gevaccineerden wordt uitgevoerd, dat kan bijdragen aan het de beoordeling.

Over de toelating:

Dit geneesmiddel is voorwaardelijk toegelaten. Dit betekent dat er in de toekomst meer definitieve gegevens worden verwacht over dit geneesmiddel. Het Europees Geneesmiddelenbureau zal ieder jaar nieuwe informatie over het geneesmiddel beoordelen. Als dat nodig is, zal deze bijsluiter worden aangepast.

Er is over de andere vaccins eveneens informatie, bijvoorbeeld over het Pfizer/BioNTech middel. Beschrijving:

1 dosis (0,3 ml) bevat 30 microgram COVID-19-mRNA-vaccin (ingebed in lipidenanodeeltjes).

Enkelstrengs, 5’-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitro transcriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen.

Hier wordt eveneens vermeld dat veel onbekend is en worden bijwerkingen beschreven, onder meer anafylaxie. Er kan een acute perifere gelaatsparalyse (‘tijdelijk afhangend gezicht aan één zijde’) optreden (blijkens de noot bij een van de deelnemers pas op dag 37 na de eerste dosis), wat zelden voorkwam.

Over de lange termijn effecten kom ik in de bekeken documenten niets tegen.

Aansprakelijkheid?
Stel dat de experimentele vaccins toch tot schade leiden, misschien pas over een aantal maanden of jaren. Wat dan? Kan de benadeelde dan schadevergoeding claimen bij de fabrikant? Of bij de overheid? Of bij de arts?

Over de aansprakelijkheid van artsen schreef Frank Stadermann het artikel Arts mogelijk aansprakelijk voor schade door vaccin (Advocatenblad). Hij is van mening dat artsen hun patiënten vooraf moeten waarschuwen voor mogelijke schadelijke bijwerkingen. Hij veronderstelt dat gezien de bijzondere omstandigheden waaronder en de snelheid waarmee het Covid-19 vaccin is ontwikkeld, de informed consent-plicht van de arts zich kan uitstrekken tot bijwerkingen van dat specifieke vaccin, die níét in de bijsluiter staan vermeld [*].

Tot slot
Als medische leek hoop ik dat gezondheidsinstanties zoals RIVM, Gezondheidsraad en EMA hun werk goed doen. Of dat het geval is, kan ik niet beoordelen, in ieder geval roept de communicatie van de rijksoverheid en RIVM rondom corona bij mij veel vragen op.

 

[*] In noot 8 wordt melding gemaakt van een huisarts die geen vaccin geeft als de patiënt geen verklaring tekent dat hij de gevaren van het vaccin accepteert. Het maakt geen geloofwaardige indruk dat betrokken huisarts zelf met corona-behandeling aan het experimenteren was.
Verschillende van de in de noten van het artikel genoemde bronnen zijn door aanhangers van de officiële coronamaatregelen in de ban gedaan, zoals de in noot 12 genoemde Borger.

 

Als Big Pharma bedrijven tovenaarsleerlingen zijn, is er nog hoop. Want de tovenaarsleerling, die in de problemen raakt door experimentele tovenarij wordt volgens de overlevering gered door de Oude Tovenaar, die de betovering verbreekt.

Bron plaatje.

Berichten op dit blog over corona.

 


Aanvulling 24 maart 2021
Goed stuk in De Groene, Het draait niet om vertrouwen, maar om betrouwbaarheid, door Jop de Vrieze. Hij schrijft dat de overheid eerlijk moet zijn over de risico’s die aan vaccinatie zijn verbonden. De doden en zieken als gevolg van vaccinatie zijn net zo belangrijk als de doden & zieken door corona.

Aanvulling 13 april 2021
Inmiddels is gebleken dat de anti-corona middelen niet zo onschuldig zijn. Bij zowel Astra-Zeneca als het Janssen-middel zijn er bijwerkingen, wat de vraag oproept waarom niet iedereen die geprikt is wordt gevolgd. De anafylaxie schijnt heel weinig voor te komen en treedt meteen na het prikken op. De andere bijwerkingen, zoals trombose, worden pas veel later zichtbaar.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Grondrechten en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s