Maatschappelijk verantwoorde incasso door private partijen

Op 30 september jl. werden kamervragen over de regelgeving geldend voor incassobureaus beantwoord. De Minister van Rechtsbescherming bespreekt daarin de regels die voor deze ondernemingen gelden:

Incassowerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de bestaande wettelijke kaders zoals de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (de WIK), het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de BIK), het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op het financieel toezicht en het Wetboek van Strafrecht. Indien incassowerkzaamheden niet overeenkomstig bestaande wet- en regelgeving worden uitgevoerd, vind ik dat niet acceptabel. Zoals ik eerder al aangaf in antwoord op uw Kamervragen van 22 maart 2019, waar ook het functioneren van een incassobureau aan de orde kwam, is het evenwel niet aan mij als Minister om in te gaan op individuele zaken. 

Voorts wordt aangegeven dat de handhaving ligt bij de ACM (voor zover consumenten worden benadeeld) en de AFM (alleen als het incassobureau onder de Wet op het financieel toezicht valt):

Op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming zijn de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM), afhankelijk van hoe de vordering is ontstaan, bevoegd om in te grijpen wanneer ondernemers zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken jegens een consument zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. ACM en AFM zijn in dit kader dus niet bevoegd om op te treden tegen gedragingen van ondernemers jegens een andere ondernemer.

De Minister adviseert degenen die de werkwijze van incassobureaus niet vertrouwen contact op te nemen met de Fraudehelpdesk.

Incassoregister en andere maatregelen
De Minister kondigt voorts aan dat hij door middel van een ‘incassoregister’ de kwaliteit van de incassodienstverlening wil verbeteren. Conform het regeerakkoord is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee dit incassoregister wordt opgericht.

In de memorie van toelichting bij de begroting van het Ministerie van Veiligheid (september jl.) stond over dat register:

De misstanden in de incassomarkt worden aangepakt. Een wetsvoorstel dat in de maak is, ziet onder meer op de inrichting van een incassoregister dat de vakbekwaamheid, de professionele omgang met schuldenaren en de bedrijfsvoering borgt. Indien een incassobureau te vaak de fout ingaat, wordt het beboet en verliest het de registratie.

In een brief van 8 februari van dit jaar werd nog uitvoeriger op de plannen ingegaan. Er wordt gewerkt aan de volgende maatregelen:

– het opzetten en inrichten van een incassoregister;
– het opstellen van eisen waaraan incassobureaus en opkopers van vorderingen moeten voldoen willen ze actief kunnen worden in de incassomarkt;
– het opzetten van een systeem van toezicht en handhaving bij het niet-naleven van de wettelijke vereisten;
– het tegengaan van negatieve aspecten van verkoop van vorderingen;
– het ongewenste verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen tegengaan;
– het verder uitwerken van de motie-De Lange c.s. ter zake de verkoop van vorderingen en
– enkele korte-termijn-maatregelen om vooruitlopend op wetgevende maatregelen misstanden aan te pakken.

Nu ook opdrachtgevers uit het MKB problemen met incassobureaus ondervinden, is het belangrijk dat de maatregelen niet tot consumenten worden beperkt.

 

Meer informatie:

Eerdere berichten op dit blog over incassobureaus.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Handelsrecht en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s