eID marktconsultatie

Al lange tijd wacht de Nederlandse burger op een veilig alternatief voor het uitermate onveilige DigiD. In dat verband is het goed om te zien dat de rijksoverheid met dit onderwerp bezig is, via het eID project. Recent werd aangekondigd dat er een marktconsulatie eID wordt gehouden.

Aankondiging

Start marktconsultatie eID
Nieuws 5 oktober 2017

Vandaag is de marktconsultatie voor elektronische identificatie (eID) gestart. De marktconsultatie heeft als doel te inventariseren of private organisaties elektronische identificatiemiddelen kunnen leveren die passen bij de eisen en wensen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De consultatie loopt via www.tenderned.nl. Er kan tot en met 1 december 2017 gereageerd worden. De informatie uit de marktconsultatie wordt gebruikt om de doelstellingen en eisen aan te scherpen van een mogelijk vervolgtraject.
De marktconsultatie eID maakt onderdeel uit van het Programma eID van het ministerie van BZK. Naast een versterkt DigiD wil de overheid dat er één of meer alternatieve, door private bedrijven uitgegeven, inlogmiddelen beschikbaar komen. Dit is wenselijk om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Daarbij richt de overheid zich op private inlogmiddelen op het betrouwbaarheidsniveau substantieel.

Tenderned informatie

In de omschrijving op Tenderned staat:

De dienstverlening door overheidsorganisaties geschiedt steeds meer digitaal. Om zaken te kunnen doen met de overheid moet de burger inloggen en zich identificeren en authenticeren. Tot nu toe geschiedt het inloggen met het publieke middel DigiD.

Voor online identificeren en authenticeren is het programma eID gestart (elektronische identiteit). De centrale doelstellingen van het programma eID zijn:
• het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau van de toegang tot digitale overheidsdienstverlening;
• het waarborgen van de continuïteit van het stelsel van elektronische identificatie en authenticatie.

Het is wenselijk dat zo snel mogelijk één of meerdere betaalbare alternatieven voor het huidige DigiD breed beschikbaar komen op betrouwbaarheidsniveau Substantieel; op dit moment wordt niet gevraagd om een alternatief op niveau Hoog. Deze alternatieve inlogmiddelen zijn enkel bedoeld voor burgers en niet voor bedrijven.

Opdrachtgever is het ministerie van binnenlandse zaken, die de aanbesteding laat uitvoeren door het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst.

In de rubriek documenten zijn een aantal documenten met nadere informatie te vinden, onder meer het “Consultatiedocument eID – alternatief inlogmiddel of -middelen 1.1“.

Vragen aan de markt

In hoofdstuk 5 van het Consultatiedocument eID worden de vragen aan de markt geformuleerd:

1. Beschrijf het inlogmiddel dat u voor ogen heeft.
Wilt u in uw beschrijving aangeven:
a. op welke wijze dit geschikt is of geschikt te maken is voor de doelstellingen van BZK;
b. hoe u het tijdpad met daarin de marktintroductie en uitrol (inclusief de omvang van het aantal actieve gebruikers) ziet, tot het moment dat alle huidige DigiD-gebruikers actief gebruiker zijn van uw inlogmiddel. Indien uw oplossing alleen bedoeld is voor een specifieke doelgroep, dan vragen wij u deze doelgroep en hetzelfde tijdpad met betrekking tot deze doelgroep te beschrijven;
c. hoe het gebruikersgemak en de –support eruit ziet van uw oplossing voor alle gebruikersdoelgroepen (burgers) in Nederland;
d. hoe u de continuïteit van uw oplossing organiseert?

De vragen 2 tot en met 4 betreffen hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk geeft een indicatie van de eisen voor een eventueel vervolgtraject. Met de volgende vragen nodigt BZK u uit mee te denken over, en te reageren op, dit vertrekpunt voor eisen.

2. BZK heeft extra interesse in uw reactie op een aantal specifieke eisen. Wilt u daarom
onderstaande vragen beantwoorden:
a. Geef aan hoe u, als marktpartij, aantoont dat u voldoet aan eis CA2?
b. Geef aan op welke manier u voldoet aan de eisen AM4, IG2, IG3, PT1, PT4, PT5, WG1, WG2 en BS1?

3. In hoofdstuk 4 geeft BZK een paar keer aan dat ze ‘nadere eisen’ wil gaan formuleren. Wat is uw voorstel om invulling te geven aan deze ‘nadere eisen’ ?

4. Aan welke eisen kunt u niet voldoen en kunt u hierbij een toelichting geven, eventueel voorzien van uw voorstel voor een aanpassing?

5. Hoe kunt u zowel bij de start als gedurende de samenwerking (contract) bewijzen dat uw oplossing (en uw dienstverlening) aantoonbaar voldoet en blijft voldoen aan de doelstellingen en eisen van BZK?

6. Hoe adviseert u ons het verrekeningsmodel (financieel of anderszins) voor uw oplossing in te richten? Kunt u daarbij een indicatie geven van de prijs/verrekening die u vraagt voor uw oplossing?

7. Als u BZK was, welke overige eisen en criteria zou u hanteren en wat zou u verder nog vragen aan de (toekomstige) opdrachtnemer(s)?

8. Welke zaken zijn niet in het voorgaande aan de orde gekomen, maar wilt u ons ter aanvulling meegeven?

Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in ICT, privacy, e-commerce en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s