Eigendomsvoorbehoud lege huls geworden? De gevolgen van nieuwe regels inzake het fiscale bodemrecht

Zie voor een aanvulling op dit artikel
het bericht van 28 maart 2013 (aankondiging wijzigingen) en
het bericht van 26 april 2013 waarin de wijzigingen worden toegelicht

Als gevolg van wijzigingen in het fiscale bodemvoorrecht kunnen leveranciers die onder eigendomsvoorbehoud leveren achter het net vissen.

Leveranciers die gebruik maken van de mogelijkheid onder eigendomsvoorbehoud te leveren, doen er goed aan na te denken over de condities waaronder zij leveren.

Reden is dat op 1 januari 2013 nieuwe fiscale regels in werking zijn getreden. Op grond daarvan moet de leverancier die onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken – voor zover het ‘bodemzaken’ betreft en de waarde daarvan hoger is dan € 10.000 – wil weghalen bij de debiteur, eerst een melding aan de fiscus doen. De fiscus heeft gedurende vier weken na ontvangst van de melding gelegenheid om te beslissen of hij bodembeslag wil leggen. Als de fiscus die mogelijkheid benut heeft de leverancier het nakijken, want dan kan de fiscus eigendom van derden die onder het bodembeslag vallen executoriaal verkopen. Indien de leverancier nalaat te melden, heeft de fiscus de mogelijkheid om van de leverancier een bedrag gelijk aan de executiewaarde van de (niet-gemelde) zaken te vorderen.

Reden voor deze nieuwe regelgeving is dat banken en leasingmaatschappijen via “bodemverhuur”constructies hun onderpand respectievelijk hun eigendommen beveiligden tegen bodembeslag door de fiscus. De overheid meende dat er daardoor te weinig door de belastingdienst werd geïncasseerd. Hoewel er op de voorstellen veel kritiek was, onder meer van VNO-NCW, is het voorstel toch aangenomen.

“Bodemzaken”
Als de fiscus “bodembeslag” legt onder een belastingschuldige, omvat dat beslag niet alleen eigendommen van de belastingschuldige zelf. Dat beslag kan als het is gelegd op de zgn. “bodemzaken” ook eigendommen van derden, zoals leveranciers, omvatten.
In de wet worden bodemzaken gedefinieerd als

“de ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten, of roerende zaken tot stoffering van een huis of landhoef, of tot bebouwing of gebruik van het land, zich tijdens de beslaglegging op de bodem van de belastingschuldige bevinden”.

Bodemzaken hebben twee kenmerken, ten eerste bevinden zij zich op “de bodem” van de belastingschuldige (is de door de belastingschuldige gehuurde bedrijfsruimte dan wel de bedrijfsruimte die hij in eigendom heeft) en ten tweede behoren zulke zaken tot een van de hiervoor genoemde categorieën, waarvan “roerende zaken tot stoffering” de belangrijkste zijn. Voorraden, halffabrikaten, grondstoffen en rollend materieel horen er niet bij. Wel behoren tot bodemzaken: permanent in de onderneming aanwezige machines en gereedschap, alsmede kantoormeubilair.

Als het beslag eigendommen van derden getroffen heeft, die niet kwalificeren als “bodemzaak”, vaak wordt dat “reële eigendom” genoemd, kunnen betreffende eigenaren bezwaar maken en het eigendom alsnog terugkrijgen.

Overgangsrecht
De nieuwe regels gelden alleen voor belastingschulden die zijn ontstaan na 31 december 2012. Daarnaast is de regeling tot 1 april 2013 niet van toepassing met betrekking tot pandrechten en overige rechten van derden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2013.

Praktische gevolgen voor leveranciers
Als u gewend bent onder eigendomsvoorbehoud te leveren, dient u zich de gevolgen van de nieuwe regels goed te realiseren. Als de door u geleverde goederen als “bodemzaken” kwalificeren, zult u – als de waarde hoger is dan € 10.000 – altijd een melding aan de fiscus dienen te doen, met het risico dat de fiscus overgaat tot het leggen van bodembeslag. Het vestigen van pandrecht is geen alternatief, omdat voor stil pandrecht (verpanding van zaken die zich bij de debiteur bevinden) dezelfde regels gelden.

U zult alternatieven in overweging moeten nemen, zoals het verlangen van een bankgarantie en vooruitbetaling. Voorts doet u er goed aan uw standaardcontracten en algemene voorwaarden te laten screenen op de bepalingen inzake zekerheid en eigendomsvoorbehoud.

De advocaten van Pellicaan Advocaten N.V. helpen u graag verder, onze contactgegevens vindt u op http://www.pellicaan.nl/.

Pdf-versie van dit artikel

Aanvulling 28 maart 2013:
De overheid heeft plannen om de bodemrechtregels aan te passen, zie dit bericht.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht, Insolventierecht en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s