Maatschappelijk betamelijke incasso’s en specialistische kennis | concept Besluit kwaliteit incassodienstverlening

In mei jl. stuurde de minister voor Rechtsbescherming het concept van het Besluit kwaliteit incassodienstverlening aan de Tweede Kamer. Veel wat er in staat ligt voor de hand, zoals opleidingseisen en vastlegging van procedures. Maar ik kwam ook wat opmerkelijke zaken tegen.

Maatschappelijk betamelijke incasso’s
In concept artikel 2.1 wordt gesproken over vakbekwaamheid die zou bestaan uit “kennis van de eisen die maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkelingen stellen aan deze werkzaamheden“. Apart, want ‘ontwikkelingen’ kunnen geen eisen stellen. Welke ontwikkelingen zijn relevant? Hoe kan een incassobureau weten wat hier bedoeld wordt?

Artikel 2.6 van het concept schrijft het volgende voor (markering door mij):

Artikel 2.6 Ethiek en integriteit
1. De bestuurder van een incassodienstverlener draagt er zorg voor dat personen belast met het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden de nodige kennis hebben over hetgeen naar maatschappelijke normen betamelijk is.
2. De bestuurder van een incassodienstverlener draagt ten minste twee keer per jaar zorg voor een bijeenkomst waarin de maatschappelijke normen, bedoeld in het eerste lid, worden besproken. Alle onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen belast met het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden of die daaraan leidinggeven worden in de gelegenheid gesteld aan het overleg deel te nemen.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op de incassodienstverleners die als zelfstandige zonder personeel incassowerkzaamheden verricht.

Welke maatschappelijke normen zijn dat?
Ik zou het wel weten want ik vind het maatschappelijk onbetamelijk dat internetbedrijven mensen met weinig geld verleiden tot het doen van aankopen van overbodige spullen die in goede kwaliteit op de tweedehandsmarkt beschikbaar zijn. Dus incassobureaus horen niet voor dat soort internetbedrijven te incasseren.

Ik vind het maatschappelijk onbetamelijk dat de wetgever de burger op deze wijze het bos in stuurt.

Specialistische kennis van de AVG
De opstellers van het conceptbesluit hebben een groot vertrouwen in opleidingen. Hoewel de werkelijkheid is dat iemand na het behalen van het diploma pas het vak leert, is dat bij mensen in de incassodienstverlening anders.

Dat blijkt onder meer uit artikel 2.5 lid 2 waarin vrolijk is opgeschreven dat de deelnemer van een opleiding “Na afloop van deelname aan de opleiding beschikt (…) over de kennis, vaardigheden en competenties opgenomen in bijlage 4“.

Buitengewoon knap is dat zowel de operationeel leidinggevenden (zie bijlage 2) als de medewerkers (zie bijlage 4) na het volgen van de opleiding beschikken over specialistische kennis van  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Misschien dat dit wat realistischer kan, bijvoorbeeld door ‘specialistische’ te vervangen door ‘adequate’.

 

NB DNB heeft ‘maatschappelijke betamelijkheid’ ook hoog in het vaandel en heeft er zelfs een beleidsregel over geschreven (blog 1, 2). Kennelijk is het in de wetgevende mode. Maar dat betekent nog niet dat het verstandig is.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s