De kwaliteit van de advocaat

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is een consultatie gestart het kwaliteitsbeleid. Onderdeel is de vraag of advocaten die bepaalde specialisaties hebben verplicht een minimaal aantal opleidingspunten op dat rechtsgebied moeten halen.

De NOvA stelt de volgende vragen en geeft vervolgens aan hoe de algemene raad er over denkt:

1. Is het nuttig en noodzakelijk verplichte opleidingspunten, gecategoriseerd naar rechtsgebied, in de regelgeving op te nemen?
a. Zo ja, hoeveel?
b. Zo ja, voor welke rechtsgebieden?

2. Zijn er andere mogelijkheden (dan hierboven genoemd) vanuit de advocatuur om rechtzoekenden van goed gekwalificeerde rechtshulp te voorzien op een wijze die de advocaat positief onderscheidt van andere rechtshulpverleners?

3. Biedt het huidige rechtsgebiedenregister voldoende informatie voor de rechtzoekenden om terecht te komen bij een gespecialiseerd advocaat?

Persoonlijk ben ik mordicus tegen de onder 1. genoemde generieke maatregel. Er geldt nu al de verplichting dat er opleidingspunten moeten worden gehaald in voor de advocaat relevante rechtsgebieden. De advocaten kunnen dat prima zelf beoordelen.
Als advocaten zich willen onderscheiden kunnen zij lid worden van een specialisatievereniging; dat is een geschikt forum voor de discussie wat voor de specialisatie geschikte vakbekwaamheidseisen zijn. Er is geen reden voor de NOvA om zich daar mee te bemoeien.

Van advocaten die lid zijn van specialisatieverenigingen hoor ik dat zij hinder ondervinden van de eisen inzake opleidingspunten, vanwege het ontbreken van cursusaanbod met toegevoegde waarde en vanwege de behoefte om inzake ‘aanpalende’ rechtsgebieden meer kennis te vergaren.

In de toelichting valt op dat het de NOvA niet om de kwaliteit van de advocatuur lijkt te gaan, maar om de profilering ten opzichte van andere juridische beroepsbeoefenaren.

Ik denk voorlopig aan de volgende antwoorden:

1. Nee. Onnodige beperking, nu er al een systeem van toetsing in de gefinancierde rechtshulp is en er al vele specialisatieverenigingen zijn. NOvA is ongeschikt om de eisen die aan specialisten moeten worden gesteld vast te stellen.

2. Ja, door duidelijk te maken (betere website, infofolders, enzovoorts) waar de advocaten zich onderscheiden van andere juristen door specifieke kennis en vaardigheden.

3. Nee, aangezien de categorie-indeling voor zover mij bekend niet aansluit bij de Europese systematiek. Verder wekt het de suggestie dat de NOvA de genoemde specialisaties getoetst zou hebben. Ik ben van mening dat bij het Europese systeem moet worden aangesloten en verder moet worden gekozen voor een opzet waarbij melding wordt gemaakt van de bestaande kwaliteitssystemen (gefinancierde rechtshulp, specialisatieverenigingen, eventuele kantoorsystemen [mogelijk bij grote kantoren]).

Er kan tot en met 30 mei a.s. worden meegedaan aan de consultatie.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Kantoororganisatie en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s