Publicaties tot en met 2019

Op deze pagina een overzicht van mijn eigen publicaties in externe media en van mijn publicaties in pdf-vorm zoals op www.pellicaan.nl zijn geplaatst, zoals  ik tot en met 2019 heb proberen bij te houden.

EXTERN tot en met 2019

Overzicht van mijn publicaties in externe media, zoals het Advocatenblad, Notariaat Magazine en V-M Update. Ook vermeld ik hier mijn bijdragen aan internetconsultaties. Hoewel ik me had voorgenomen het overzicht vanaf 1 januari 2011 compleet te houden, is dat niet gelukt, wel meld ik artikelen in mijn blogs. Uit 2010 en eerder vermeld ik een aantal publicaties, dat overzicht is niet compleet.

Let op: AccountancyNieuws is eind 2014 gestopt; de website is uit de lucht gehaald. Alle links op deze pagina naar html-pagina’s werken niet meer. De pdf-bestanden staan lokaal en kunnen wel geraadpleegd worden.


2019

 • [16 en 23 maart] In WPNR verschenen twee artikelen over “De privacy van de uiteindelijk belanghebbende“. In deel 1 bespreek ik de definitie van de ubo en in deel 2 de AVG-aspecten.


2018


2017


2016

NB Recente deelnames aan consultaties zijn getagged met ‘consultatiedeelname‘.


2015

 • In december 2015 verschijnt in IJssel Business Magazine mijn artikel over de juridische kant van de nieuwe datalekken wetgeving die op 1 januari 2016 in werking treedt.
 • Op 28 september 2015 nam ik deel aan de internetconsultatie van binnenlandse zaken over de Wet verbetering verenigingen van eigenaars, meer informatie in dit bericht.
 • In september 2015 is mijn artikel “Witwasbestrijding houdt iedereen bezig” met mijn toestemming gebruikt voor de nieuwsbrief van Compliancecarriere.nl.
 • Op 1 september 2015 heb ik meegedaan aan een AFM-consultatie over de beleidsregel incidentmelding, zie dit bericht. Mijn e-mail bericht aan AFM is hier te vinden.
 • In augustus 2015 is door mij gereageerd in de internetconsultatie over aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, die ik hier al eerder aankondigde, met een bijdrage, die als pdf is te downloaden. Een html-versie van mijn reactie heb ik op het weblog over modernisering van het ondernemingsrecht geplaatst.
 • In juli 2015 heb ik meegedaan aan de internetconsultatie Implementatiewet toegang basisbankrekening, zie dit bericht. Mijn reactie staat hier.

2014

 • Op 10/11 juli 2014 verscheen in de Havenloods, een Rotterdams huis-aan-huis blad, een bericht naar aanleiding van mijn weblog artikelen over het gebruik van het BSN door de gemeente Rotterdam voor het Stadsinitiatief. Het artikel in de Havenloods is hier (html) te vinden onder de titel “Gebruik bsn ‘illegaal’“. Zie ook mijn weblog.
 • In Notariaat Magazine van juni 2014 staat mijn reactie op de stelling “Het toezicht van juridische beroepen zou onder een Autoriteit Juridische Markten moeten vallen”. Deze stelling werd geplaatst naar aanleiding van het interview met rechtsbijstandsverzekeraar DAS in het FD van 2 mei 2014 waarin zij aandringen op een Autoriteit Juridische Markten (AJM). Ik ben daarentegen van mening dat de regels voor het aanbieden van rechtsbijstandsverzekeringen dienen te worden versoepeld zodat deze ook door advocaten- en notariskantoren kunnen worden aangeboden. Zie over de AJM ook de discussie in de LinkedIn groep van de Nederlandse Orde van Advocaten onder de titel “Autoriteit Juridische Markten”, omstreeks eind april 2014 gestart. Artikel bij Notariaat Magazine.
 • Voor VM-Update, tijdschrift voor verenigingsmanagement, editie mei 2014, schreef ik een artikel “Nieuwe regels voor bestuur en toezicht in aantocht“, met als subtitel “Wat houdt het in als bestuurders van verenigingen en stichtingen over dezelfde kam worden geschoren als die van de bv en de nv?”, dat hier kan worden gedownload (pdf). Het artikel gaat over de gevolgen van het consultatievoorstel bestuur & toezicht bij rechtspersonen voor bestuurders en toezichthouders bij verenigingen.
 • In AccountancyNieuws van 18 april 2014 verscheen mijn artikel “Te late deponering jaarstukken kan ondernemer nog lang achtervolgen met de subtitel “Strafblad ondernemer: geen VOG RP, geen GVA”.
 • Aankondiging op recht.nlMag een bank Amerikaanse klanten weigeren?, 4-4-2014
 • In het aprilnummer van het tijdschrift VM-Update (pdf, alleen voor abonnees), een digitaal tijdschrift voor professionals van verenigingen, branche- en beroepsorganisaties, verscheen mijn artikel “Einde one-tier model?. In dat artikel bespreek ik de plannen van het ministerie van Veiligheid en Justitie om het one-tier model bij verenigingen onmogelijk te maken. Dit tijdschrift is een uitgave van VM uitgevers b.v.
 • Op 31 maart heb ik een bijdrage ingeleverd naar aanleiding van de consultatie over bestuur en toezicht bij rechtspersonen door het ministerie van veiligheid. Mijn reactie is op de consultatiesite hier te vinden.
 • Aankondiging op recht.nl: Het Europese onschuldpresumptievoorstel, 31-3-2014
 • In een consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 door het ministerie van veiligheid heb ik op 20 maart een reactie ingestuurd op het voorstel tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zie ook dit bericht. De reactie is op de consultatiesite hier te vinden.
 • Aankondiging op recht.nl: Compliance programma als boeteverhogende omstandigheid, 11-2-2014
 • Voor AccountancyNieuws schreef ik het artikel “Strakkere regels inzake belastingterugbetaling, toeslagenbetaling en cessie vorderingen op de Belastingdienst”, dat op 24 januari in het tijdschrift verscheen en hier als pdf-bestand kan worden gedownload. Dit artikel stond al eerder op de website van AccountancyNieuws. In het artikel constateer ik onder meer dat cessie van omzetbelastingvorderingen de facto onmogelijk is geworden. Bij het artikel hoort een schema van de nieuwe regels. >>> LET OP! Door allerlei wijzigingen is de inhoud van het artikel grotendeels achterhaald, zie de berichten met tag “eenbankrekening”.

2013


2012


2011

 • Bij handelsregister ingeschreven ‘stille maatschap’ is niet langer stil“, artikel voor AccountancyNieuws, pdf (30 september 2011), zie ook bericht op dit weblog. Sinds enige tijd deelt de Kamer van Koophandel op haar website mee dat stille maatschappen met een onderneming zich moeten inschrijven in het handelsregister. Dit is gebaseerd op een wijziging in een beleidsregel inzake het ondernemingsbegrip in het handelsregister. Consequentie van inschrijving is dat de ‘stille maatschap’ niet langer ‘stil’ is.
 • Coöperatie vaker inzetten als samenwerkingsvorm“, artikel voor VM verenigingsmanagement, pdf, bericht op dit blog (september 2011).
 • Nu al aan de slag met de flexbv”, artikel AccountancyNieuws over wat er nu al mogelijk is vooruitlopend op de flexibilisering van het Nederlandse bv-recht, pdf, website, bericht op dit blog (september 2011). [Aanvulling 24-9-2012: deze site lijkt niet meer te functioneren.]
 • Nieuwe regelgeving tegen witwassen op komst, de Europese Commissie is bezig met een nieuwe richtlijn”, artikel op de site van SmartLegal, website (30 augustus 2011).
 • Bijzondere aandachtspunten voor aandeelhouders en directie van kapitaalvennootschappen“, artikel op de site van SmartLegal, website (27 juli 2011).
 • Overheid start met datamining rechtspersonen“, artikel AccountancyNieuws over de Wet controle op rechtspersonen, pdf, bericht op dit blog (mei 2011).
 • Wie rechtshandelingen niet vastlegt, neemt risico’s“, artikel AccountancyNieuws over de verplichting van eenpersoonsbv’s om rechthandelingen met de directeur-grootaandeelhouder vast te leggen, pdf, website, bericht op dit blog (mei 2011).

2010 (niet compleet)

 • Meer aandacht voor buitenlands recht“, artikel IJssel Business Magazine over het managen van juridische zaken met en in het buitenland, pdf (december 2010).
 • Duwen en trekken“, artikel in De Accountant van september 2010 over (niet-) naleving van de verplichting de jaarrekening jaarlijks bij het handelsregister te deponeren, geschreven door Henk Vlaming, waarin een citaat voorkomt met een interview met mij (2e pagina laatste kolom, 3e pagina eerste kolom). Citaat: “Toch kan het niet deponeren van de jaarrekening veel ernstiger gevolgen krijgen dan die paar honderd euro boete. In geval van faillissement kan een ondernemer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële tekorten, zo betoogde onlangs Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten. Zij verwijst naar het Burgerlijk Wetboek, waar maar liefst drie artikelen verwijzen naar de aansprakelijkheid van de ondernemer bij het niet nakomen van de deponeringsplicht. Een artikel gaat over de verplichting van de ondernemer om een deugdelijke administratie te voeren (artikel 248, boek 2 Burgerlijk Wetboek), de andere verwijzen rechtstreeks naar de deponeringsplicht (artikelen 10 en 394 van het Burgerlijk Wetboek). Timmer: “Heeft een ondernemer niet voldaan aan de bepalingen uit deze artikelen, dan wordt vermoed dat het faillissement het gevolg is van onbehoorlijke taakvervulling.”
 • In augustus 2010 heb ik een bijdrage geleverd aan de consultatie Wet op het accountantsberoep, mijn bijdrage is via de consultatiesite te vinden en staat ook hier.
 • Deponeren jaarrekening ook verplicht bij liquidatie en insolventie“, artikel AccountancyNieuws, pdf, website (april 2010).
 • Verzaken deponeringsplicht aanleiding voor aansprakelijkheid bij faillissement’, interview met Accountant.nl, website (april 2010). Dit artikel is ook door recht.nl gesignaleerd (alleen voor abonnees).
 • Aankondiging op recht.nl: Belastingdienst verscherpt controles op deponeringsplicht bedrijven, 4-3-2010, met een verwijzing naar een artikel op Accountant.nl

2009 en eerder (niet compleet)

 • Domicilieverlening zonder Wtt-vergunning mag niet“, artikel AccountancyNieuws, pdf (2009)
 • In 2009 werkte ik inzake het Nederlandse deel mee aan het “Transparency Directive Assessment Report” van Mazars, dat in mei 2009 is uitgebracht, te vinden via deze link. Op deze pagina is het volledige rapport te vinden, alsmede een samenvatting en bijlagen. Meer informatie over de Europese Transparatieverordening (het onderwerp van het rapport) is op de site van de Europese Commissie te vinden.
 • Analyse Wwft“, Advocatenblad 2008, p. 779 (afl. 18).  Reactie op het artikel van Dousi en Neefe ‘Nieuwe identificatieverplichtingen ontleed’ in het Advocatenblad nr. 16 van 14 november 2008.
 • Onuitvoerbare anti-witwaswetgeving op 1 augustus 2008 in werking getreden“,  artikel Nederlands Juristenblad NJB 2008/1803 (afl. 36, p. 2304-2306), pdf, 2008
 • Artikel over de flexibele vennootschap in IJssel Business Magazine, pdf, 2008
 • Artikel over de Wet Harrewijn, “Ondernemingsraad krijgt recht op informatie over topinkomens“, tijdschrift Ondernemingsrecht nr. 10/11, 13 juli 2006, p. 392-393, pdf
 • Juridische aspecten van elektronische handel“, IJsselmagazine pdf (2006)
 • UWV gaat te ver in aansprakelijk stellen van controllers“, ingezonden stuk Het Financieele Dagblad, pdf (2003)

INTERNETCONSULTATIES

Hierna een overzicht van een deel van de internetconsultaties waar ik aan heb deel genomen:

 • Op 2 augustus 2016 heb ik meegedaan aan de internetconsultatie over transparantie in het financiële recht.
 • In augustus 2015 is door mij gereageerd in de internetconsultatie over aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, die ik hier al eerder aankondigde, met een bijdrage, die als pdf is te downloaden. Een html-versie van mijn reactie heb ik op het weblog over modernisering van het ondernemingsrecht geplaats
 • In juli 2015 heb ik meegedaan aan de internetconsultatie Implementatiewet toegang basisbankrekening, zie dit bericht. Mijn reactie staat hier.
 • Op 31 maart 2014 heb ik een bijdrage ingeleverd naar aanleiding van de consultatie over bestuur en toezicht bij rechtspersonen door het ministerie van veiligheid. Mijn reactie is op de consultatiesite hier te vinden.
 • In een consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 door het ministerie van veiligheid heb ik op 20 maart 2014 een reactie gestuurd op het voorstel tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zie ook dit bericht. De reactie is op de consultatiesite hier te vinden

Overzicht tot en met 2013 is niet compleet


AANKONDIGING DOOR / PLAATSING ANDEREN


GEPUBLICEERDE UITSPRAKEN IN ZAKEN WAARBIJ IK BEN BETROKKEN

 • Rechtbank Amsterdam 20 februari 2014. Voorlopig getuigenverhoor. Beslissing rechter-commissaris. Beroep trustbestuurder op verschoningsrechten (van artikel 165 lid 2 sub b en 165 lid 3 Rv) afgewezen.
 • Rechtbank Amsterdam 11 juli 2013. Beschikking rechter-commissaris in voorlopig getuigenverhoor. Getuige maakt er bezwaar tegen te moeten verschijnen om als getuige te worden gehoord. Getuige mag slechts worden geweigerd indien onder de gegeven omstandigheden de goede procesorde in verband met de bij de beslissing betrokken belangen dit eist. Verzoeker heeft bij horen getuige voldoende belang. Getuige die zich wenst te beroepen op een wettelijk verschoningsrecht moet dit in beginsel doen ter terechtzitting. In dit geval geen bijzondere omstandigheden om van deze (hoofd)regel af te wijken.
 • College van Beroep voor het Bedrijfsleven 28 maart 2013. Naleving verplichtingen Wet toezicht trustkantoren door trustkantoor. [Publicatie verwacht.]
 • Rechtbank Amsterdam 28 februari 2013. Beschikking rechter-commissaris in voorlopig getuigenverhoor. Verzoek getuige opnieuw te mogen horen wordt toegewezen (ondanks bezwaar andere belanghebbenden). LJN: BZ3541, NJF 2013, 168, PRG 2013, 139
 • Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht) 9 maart 2010, LJN: BL6974. RF 2010, 45. JOR 2010, 131 m. nt. Mr. K. Frielink en mr. drs. M. van Eersel. Naleving Wet toezicht trustkantoren en Sanctiewet 1977.
 • Rechtbank Rotterdam 13 december 2006, JOR 2007/86. Geschillenregeling, gedwongen aandelenovername, minderheidsaandeelhouder bevindt zich in benarde positie: ontslag als bestuurder en wijziging dividendpolitiek. Peildatum waardering. Voorschot op koopsom.
 • Raad van Arbitrage voor de Bouw 28 oktober 2005 (no. 26.510), scheidsrechterlijk vonnis, waarin een wederpartij niet-ontvankelijk werd verklaard omdat deze niet door juridische splitsing rechthebbende zou zijn geworden. Raad van Arbitrage voor de Bouw 8 mei 2007 (no. 71079), scheidsrechterlijk vonnis in hoger beroep van de uitspraak van 2005, daarin wordt de uitspraak uit 2005 vernietigd. Vervolgens is er doorgeprocedeerd en is dat uitgemond in een scheidsrechterlijk vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw van 3 juli 2008 (no. 26.510), waarin een beperkt deel van de vordering werd toegewezen. Te vinden via http://www.raadvanarbitrage.info/.
 • Rechtbank Dordrecht (President) 7 september 1989, LJN: AH2832. KG  1989, 357. Verzet ex EEX-verdrag tegen het door de Nederlandse rechter verleende verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland. Vordering opheffing beslag.
 • Rechtbank Dordrecht (President) 14 maart 1988, LJN: AH2172. KG  1988, 167. Geschil verpachter/pachter over melkquotum.
 • Hoge Raad (Strafkamer) 12 juni 1984, LJN: AC2545. NJ  1985, 36 m. nt. ‘tH. Inbeslagneming geld ten behoeve van de fiscus.

‘EIGEN’ MEDIA

Verder publiceer ik in eigen media, zoals op dit blog en op www.pellicaan.nl. Er staan wat oudere publicaties op Box.net. Alle nieuwe publicaties meld ik op dit weblog. Ook op LinkedIn kondig ik het een en ander aan.

 


Algemene opmerkingen:
Aan de bovenstaande overzichten kunnen publicaties ontbreken. Waar wordt verwezen naar andere websites, kunnen de hyperlinks niet meer kloppen.