Klassiek ondernemingsrecht

Met ondernemingsrecht houd ik me al lange tijd bezig. De activiteiten hebben betrokken op de juridische aspecten van besloten en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties en andere soorten rechtspersonen en voorts op de zgn. ‘personenassociaties’, zoals de commanditaire vennootschap, de vennootschap onder firma en de maatschap. De werkzaamheden zijn heel divers en omvatten onder meer:

  • beoordeling van conceptstatuten;
  • advies inzake samenwerkingsstructuren;
  • advies bij splitsing, fusie en reorganisatie;
  • beoordeling van de juridische positie bij geschillen;
  • voeren van procedures.

 

Weblog modernisering ondernemingsrecht
Naar aanleiding van de ingrijpende wijzigingen in het bv-recht en de wet bestuur & toezicht, ben ik enige tijd geleden een weblog over modernisering van het ondernemingsrecht gestart.

Informatiebronnen
Op een aparte pagina heb ik een aantal informatiebronnen inzake rechtspersonen en ondernemingen bij elkaar gebracht.