Zoekresultaten voor: beleidsbepaler

Straf voor beleidsbepaler trustkantoor; gedrag- en cultuurmarketing | Wtt, Wwft

Het beeld in de trustdienstverlening is tegenstrijdig. DNB deelt verheugd mee dat het aantal trustkantoren en doelvennootschappen afneemt, terwijl de overheid alle algemeen gevolmachtigden onder de (Wet toezicht trustkantoren 2018) Wtt brengt, ook degenen die niet bezig zijn om de … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De ongedefinieerde beleidsbepaler in het financiële recht | Wtt 2018

De Nederlandse financiële wetgever heeft een hekel aan het definiëren van het begrip ‘beleidsbepaler‘, daar schreef ik in 2012 al over. Dat is nog steeds zo, want in het onlangs ingediende wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018) is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Personentoetsing: steeds vaker toetsing van bestuurders en andere beleidsbepalers

Op allerlei terreinen zijn ontwikkelingen gaande rondom het ‘keuren’ van personen die functies vervullen. Ik zal dat hierna als ‘personentoetsing’ aanduiden. Personentoetsing in het financiële recht In het financiële recht is het gebied van personentoetsing al een lange traditie, daar wordt … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Misverstanden over toetsing van beleidsbepalers door DNB

DNB schreef in de nieuwsbrief voor verzekeraars over de misverstanden bij toetsing van beleidsbepalers. Deze informatie kan ook voor andere ondernemingen die onder toezicht van DNB staan nuttig zijn. Onderstaand volgt de tekst van het bericht. Misverstanden over toetsingen Nieuwsbericht 26 … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hoeveel ruimte blijft er voor kleine ondernemingen in de financiële sector? | DNB verzoekt om maatregelen tegen kleine trustkantoren / ten minste twee dagelijkse beleidsbepalers

Met het ingewikkelder worden van regelgeving op allerlei terreinen [*] treden tegengestelde tendensen op. Enerzijds is zichtbaar dat het grotere ondernemingen veel geld kost om aan allerlei eisen te voldoen, met als gevolg dat de dienstverlening of het product duurder … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

De ene beleidsbepaler is de andere niet

Het financiële toezichtrecht is een volledig eigen circuit, met eigen terminologie en een geheel eigen aanpak. Zo kent het financiële toezichtrecht een eigen begrip ‘beleidsbepaler’ dat geheel afwijkt van wat in het rechtspersonenrecht als zodanig wordt aangeduid [1]. Op grond … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | 3 reacties

Verwarring over het begrip ‘beleidsbepaler’ in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (uitspraak hof Den Haag)

Het begrip ‘beleidsbepaler’ in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht wekt de nodige verwarring, wat ik in 2003 al constateerde toen een controller van een bedrijf door de UWV aansprakelijk werd gesteld. Recent kwam dit weer aan de orde in een uitspraak van Gerechtshof … Lees verder

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Rechtspersonenrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin

De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Handelsregister moet stoppen met leveren gegevens aan datahandelaren | consultatie Datavisie Handelsregister

Op 29 juni heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie over de toekomst van het handelsregister met onderstaande reactie, die ook als pdf is te downloaden en die op de consultatiesite is te vinden: Consultatiedeelname Aan: Ministerie van Economische Zaken … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De parallele rechtspersonenwereld van de Wet Bibob

Naast het Nederlandse rechtspersonenrecht zijn in het financiële bestuursrecht parallelle werelden ontstaan. De creativiteit van de regel-bedenkers kent geen grenzen en klassieke concepten uit het privaatrecht spelen geen rol. Het belangrijkste voorbeeld is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen