Ubo’s komen op ieder uittreksel van de Kamer van Koophandel | Wwft

Vandaag nog iets interessants ontdekt.

Op grond van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zullen alle Wwft-plichtigen bij aanvang van de diensten over een bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) moeten beschikken.

Dat is geen apart uittreksel.

In de parlementaire geschiedenis van de ubo-register wet werd gesproken over een “bewijs van inschrijving in het ubo-register“. Lees bijvoorbeeld de memorie van toelichting inzake de wet tot wijziging van de Wwft [1]. Daarin wordt onder het kopje “7.6. Bewijs van inschrijving in het UBO-register” gesproken over dat bewijs:

In verschillende consultatiereacties zijn vragen gesteld over de verplichting in artikel I, onderdeel G, waarin is opgenomen dat een instelling die een nieuwe zakelijke relatie aangaat met een vennootschap of andere juridische entiteit, over een bewijs van inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden van die juridische entiteiten in het handelsregister beschikt. Naar aanleiding van deze reacties is de artikelsgewijze toelichting bij dit onderdeel aangevuld. Allereerst is nader toegelicht dat een bewijs van inschrijving in het handelsregister de instelling niet ontslaat van de verplichting om zelfstandig onderzoek te doen om de uiteindelijk belanghebbende te identificeren. De verplichting om zelfstandig de uiteindelijk belanghebbende vast te stellen en een discrepantie te melden tussen de resultaten van deze identificatie en de informatie die is opgenomen in het UBO-register, volgen rechtstreeks uit artikel 30, vierde en achtste lid, van de richtlijn. Daarnaast wordt gevraagd welke verplichtingen een instelling heeft als er een zakelijke relatie wordt aangegaan met een rechtspersoon die is gevestigd in een andere lidstaat of in een derde land. Toegelicht is dat ook in deze gevallen een instelling zelfstandig de uiteindelijk belanghebbende dient te identificeren, zoals dat nu ook al het geval is. De verplichtingen om, indien van toepassing, het buitenlandse UBO-register te raadplegen en eventuele discrepanties te melden, gelden dan in beginsel niet.

Hoewel het kopje spreekt over een bewijs van inschrijving in het ubo-register, volgt uit de tekst dat het bewijs waarover de Wwft-plichtigen moeten beschikken geen apart uittreksel uit het ubo-register is, maar gewoon een uittreksel uit het handelsregister.

Anders gezegd: in de toekomst staan de uiteindelijk belanghebbenden op ieder uittreksel.

Dat volgt ook uit de systematiek, want in artikel 4 van de Wwft [2] staat straks dat de Wwft-plichtige bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een cliënt beschikt over een bewijs van inschrijving in het handelsregister en stelt de Wwft-plichtige vast of de de uiteindelijk belanghebbenden van de cliënt zijn opgenomen (in dat uittreksel) als bedoeld in het nieuwe artikel 15a van de Handelsregisterwet 2007.

Ik ben benieuwd wat er in het uittreksel komt te staan over het economisch belang van onder meer de pseudo-ubo’s en of de pseudo-ubo’s twee keer in het uittreksel worden opgenomen. Waarschijnlijk wel. De Kamer van Koophandel zwijgt op de website nog over dit thema [3].

Het zal zorgen voor een pijlsnelle verspreiding van de ubo-gegevens over de aardbol. Want uiteindelijk belanghebbenden hebben geen recht op privacy en trekken altijd aan alle touwtjes.

 

Noten
[1] Memorie van toelichting wijzigingswet Wwft.
[2] Wetsvoorstel Eerste Kamer.
[3] De pagina over privacy van de Kamer van Koophandel zegt niets over uiteindelijk belanghebbenden en ook de vraag & antwoord ubo-register zwijgt.

 


Aanvulling 2 oktober 2020
De Kamer van Koophandel heeft bekend gemaakt dat er twee soorten uittreksel zijn, een gewoon uittreksel en een KvK uittreksel ubo-register.

Over Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s