AMLD4 | Bent u hoog risico? Doet u nog zaken met ‘hoog risico’ cliënten?

Zowel voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven, dat zijn er vele, als voor hun klanten, is van belang wat de Europese overheid onder ‘hoog risico’ op witwassen en terrorismefinanciering (samen: ‘fraude’) verstaat.

‘Hoog risico’ onder AMLD4

In bijlage III bij de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4), zie aan het slot, is beschreven wanneer er potentieel sprake is van hoog frauderisico. Dat hoge risico heeft niet alleen betrekking op bepaalde landen (daar schreef ik eerder al over). Hoog risico is er ook in een aantal gevallen waarbij je niet onmiddellijk aan fraude denkt, zoals:

[a] horeca, winkels (veel geldverkeer in contanten);
[b] banken die zich richten op rijke particulieren (private banking);
[c] ondernemingen die betalingen  ontvangen van onbekende of niet verbonden derden.

Opvallend is dat de Europese overheid veronderstelt dat alle rijke particulieren per definitie sneller geneigd zijn tot fraude en dat zij daarin anders zouden zijn dan andere particulieren. Wellicht dat de belangstelling voor rijke particulieren is ingegeven door de overheidsportemonnee.

De onder [c] genoemde betalingen maken een vreemde indruk, het lijkt er op dat iedereen die zaken doet (want iedere klant is tenslotte een derde) al hoog risico is. Een behoorlijke toelichting op dit onderdeel van de bijlage ontbreekt. Mogelijk dat hier iets anders wordt bedoeld, de vraag is dan wel wat.

Als op het grondgebied van een land als terroristisch aangemerkte organisaties actief zijn, is dat volgens Europa een hoog risico land. Dat is een bijzondere, want het maakt alle Europese landen tot hoog risico landen. Of zou dat niet de bedoeling zijn?

Voorts is er hoog risico als de “uiteindelijk belanghebbende” (bij veel rechtspersonen is dit het leidinggevend personeel) een ‘PEP’, een ‘politically exposed person’, is. Dit zijn bijvoorbeeld leden van het parlement en leden van het bestuur van een politieke partij en hun familieleden (ouders, kinderen e.d.) en naaste geassocieerden. Tot nu toe merkten we daar niet zoveel van, omdat er alleen een PEP-onderzoek moest plaats vinden bij buitenlandse PEP’s. Door de nieuwe regels, moet het PEP-onderzoek ook plaats vinden bij binnenlandse PEP’s.

Als een Wwft-plichtige met een hoog risico situatie te maken krijgt, moet hij extra maatregelen nemen. Een van de belangrijkste Wwft-plichtigen is de bank. Deze gebruik ik hierna als voorbeeld, maar wat hier is vermeld geldt ook voor andere Wwft-plichtige ondernemers.

Banken willen geen hoog risico klanten

Het mag worden verwacht dat banken terughoudend zullen zijn met het verlenen van diensten aan klanten die door de overheid als hoog risico worden aangemerkt, ook al is het onwaarschijnlijk dat er met die klanten iets aan de hand is. De reden is dat hoog risico klanten voor banken veel extra werk met zich mee brengen. Die kosten kunnen niet altijd worden doorberekend.

Op dit moment is al zichtbaar dat banken afscheid nemen van cliënten waar teveel werk aan zit, zoals mensen waarop de FATCA van toepassing is. Er zijn Nederlandse banken die geen particulieren meer willen die in het buitenland wonen (ook al hebben ze de Nederlandse nationaliteit).

Het is nog maar de vraag of het wegvallen van dienstverlening als gevolg van de Wwft zal worden gecompenseerd door nieuwe ‘alternatieve’ aanbieders. Immers, als zij hetzelfde doen als bijvoorbeeld banken, mag worden verwacht dat zij ook onder de Wwft worden gebracht.

Naleefkundig onderzoek gewenst

Het is denkbaar dat de antiwitwaswetgeving grote economische en andere gevolgen gaat krijgen in Europa, met inbegrip van economische schade en toename van financiële discriminatie.

Het is te hopen dat er onderzoek zal worden gedaan naar de praktijk van de antiwitwasregels, naar de effectiviteit en naar de economische gevolgen. Het is goed dat de overheid probeert misdaad te bestrijden, maar de goedwillende ondernemer en burger mogen er niet de dupe van worden.

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s