VAR: toetsing van algemene regels in het bestuursrecht | vergadering 19 mei a.s.

Op 19 mei a.s. houdt de VAR Vereniging voor bestuursrecht haar jaarvergadering, met wederom interessante preadviezen, die gaan over algemene regels in het bestuursrecht.

In de preadviezen wordt bepleit rechterlijke toetsing van algemeen verbindende voorschriften (avv) en beleidsregels mogelijk te maken. Onder meer in het financiële recht zijn zeer veel regels zijn vastgelegd in avv en beleidsregels, zonder dat daarop democratische controle wordt uitgeoefend. Dat maakt het belangrijk dat die avv en beleidsregels bij de rechter ter discussie kunnen worden gesteld.

Op de site wordt het als volgt samengevat:

Op vrijdag 19 mei 2017 zal in Utrecht de VAR Jaarvergadering worden gehouden. Daar zullen drie preadviezen worden besproken onder de titel ‘Algemene regels in het bestuursrecht’. In zijn preadvies ‘Besturen met regels, volgens de regels’ betoogt Wim Voermans dat het openstellen van beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels zal bijdragen aan het hooghouden van democratisch rechtsstatelijke beginselen en de legitimiteit van overheidsoptreden zal versterken. Ook Roel Schutgens pleit in zijn preadvies onder de titel ‘Rechtsbescherming tegen algemene regels: tijd om de Awb te voltooien’ voor de invoering van bestuursrechtelijk beroep tegen algemene regels en bekijkt hoe zo’n beroep in het bestuursprocesrecht kan worden ingepast. In haar preadvies ‘Grip op normstelling in het datatijdperk’ ten slotte, gaat Anne Meuwese op zoek naar een positief reguleringskader voor normstelling door het bestuur in het datatijdperk.

Uit de uitnodiging:

Het preadvies van prof. mr. W.J.M. (Wim) Voermans is getiteld Besturen met regels volgens de regels. Hij beziet of er reden is om de uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels van het recht van beroep bij de bestuursrechter in artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht te schrappen. Voermans geeft voor de beantwoording van die vraag een samenvatting en duiding van de uitgebreide juridische discussie over dit onderwerp. Ook onderzoekt hij of de realiteit van het moderne overheidsbestuur – bestuur 2.0 genoemd – argumenten oplevert om de discussie te verrijken. Hij signaleert in dat verband dat het bestuur steeds minder individuele besluiten neemt en er steeds meer wordt bestuurd met algemene regels die met minder garanties en minder controles zijn omgeven. Dat schuurt met democratisch rechtstatelijke beginselen. Het openstellen van beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels bij de bestuursrechter kan deze spanning verminderen, aldus Voermans.
Wim Voermans is hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Ook prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens pleit in zijn preadvies onder de titel ‘Rechtsbescherming tegen algemene regels: tijd om de Awb te voltooien’ voor de invoering van bestuursrechtelijk beroep tegen algemene regels. Hij bekijkt hoe zo’n beroep in het bestaande bestuursprocesrecht kan worden ingepast en ziet daarbij weinig problemen. Sterker nog, de Awb is er al vrijwel volledig op toegeschreven en als artikel 8:3 Awb wordt geschrapt, is dat een grote stap in de goede richting. Op enkele punten doet Schutgens voorstellen voor de verdere inrichting van rechtstreeks beroep, onder andere op het gebied van de uitleg van het belanghebbendebegrip, bezwaar- en beroepstermijnen, uitspraakbevoegdheden en het aansprakelijkheidsrecht.
Roel Schutgens is hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het preadvies van prof. dr. A.C.M. (Anne) Meuwese met de titel Grip op normstelling in het datatijdperk heeft een andere insteek. Zij onderzoekt wat de voortschrijdende digitalisering en dataficatie van publieke besluitvorming betekent voor het bestuursrecht en in het bijzonder voor de bestuursrechtelijke normering van de inzet van algemene regels. Meuwese meent dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat met het huidige begrippenkader voor algemene regels geen grip kan worden gehouden op de facto normstellingen. In dat kader presenteert zij drie ‘hervormingscenario’s’: finetuning van het huidige kader, metaregulering en beginselenbestuursrecht.
Anne Meuwese is hoogleraar aan Tilburg University.

Meer informatie: de site van VAR Vereniging voor bestuursrecht

Aanvulling 3 mei 2017

Inmiddels staat op de website van de VAR een uitgebreidere aankondiging. Onder meer staat er:

Op vrijdag 19 mei 2017 zal in Utrecht de VAR Jaarvergadering worden gehouden. Daar zullen drie preadviezen worden besproken onder de titel Algemene regels in het bestuursrecht.

Het preadvies van prof. mr. W.J.M. (Wim) Voermans is getiteld Besturen met regels volgens de regels. Hij beziet of er reden is om de uitsluiting van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels van het recht van beroep bij de bestuursrechter in artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht te schrappen. Voermans geeft voor de beantwoording van die vraag een samenvatting en duiding van de uitgebreide juridische discussie over dit onderwerp. Ook onderzoekt hij of de realiteit van het moderne overheidsbestuur – bestuur 2.0 genoemd – argumenten oplevert om de discussie te verrijken. Hij signaleert in dat verband dat het bestuur steeds minder individuele besluiten neemt en er steeds meer wordt bestuurd met algemene regels die met minder garanties en minder controles zijn omgeven. Dat schuurt met democratisch rechtstatelijke beginselen. Het openstellen van beroep tegen algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels bij de bestuursrechter kan deze spanning verminderen, aldus Voermans.
Wim Voermans is hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Ook prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens pleit in zijn preadvies onder de titel ‘Rechtsbescherming tegen algemene regels: tijd om de Awb te voltooien’ voor de invoering van bestuursrechtelijk beroep tegen algemene regels. Hij bekijkt hoe zo’n beroep in het bestaande bestuursprocesrecht kan worden ingepast en ziet daarbij weinig problemen. Sterker nog, de Awb is er al vrijwel volledig op toegeschreven en als artikel 8:3 Awb wordt geschrapt, is dat een grote stap in de goede richting. Op enkele punten doet Schutgens voorstellen voor de verdere inrichting van rechtstreeks beroep, onder andere op het gebied van de uitleg van het belanghebbendebegrip, bezwaar- en beroepstermijnen, uitspraakbevoegdheden en het aansprakelijkheidsrecht.
Roel Schutgens is hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het preadvies van prof. dr. A.C.M. (Anne) Meuwese met de titel Grip op normstelling in het datatijdperk heeft een andere insteek. Zij onderzoekt wat de voortschrijdende digitalisering en dataficatie van publieke besluitvorming betekent voor het bestuursrecht en in het bijzonder voor de bestuursrechtelijke normering van de inzet van algemene regels. Meuwese meent dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat met het huidige begrippenkader voor algemene regels geen grip kan worden gehouden op de facto normstellingen. In dat kader presenteert zij drie ‘hervormingscenario’s’: finetuning van het huidige kader, metaregulering en beginselenbestuursrecht.
Anne Meuwese is hoogleraar aan Tilburg University.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d. en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s